Giúp mọi người sử dụng HĐĐT đễ dàng nhất
Video hướng dẫn import hóa đơn xml mua vào, bán ra vào phần mềm kế toán Acc2k 7.0

Tra cứu Hóa đơn Điện tử

Nhập mã hóa đơn hoặc mã số thuế để tra cứu

Phần mềm kế toán Acc2k
LÀM VIỆC TỪ XA
Nhập liệu ở nhà, số vào công ty

Phần mềm kế toán Online
Quản lý doanh nghiệp từ xa, nhiều chi nhánh, cửa hàng. Tích hợp HTKK, thông tư 133 và 200.
Hợp đồng điện tử - Tài liệu điện tử - Chứng từ điện tử
Ký số Hợp đồng, Tài liệu điện tử, an toàn, bảo mật, pháp lý.